50 år – Press Coverage – 30 januar 1962 Berlingske Tidne

”Allerede i 1950 havde han tegnet så mange møbler, at han kunne holde retrospektiv udstilling, og mange af hans arbejder er at finde i udlandet – det fornemste er nok indretningen af Formynderskabsrådets sal i Forenede Nationers hovedsæde i New York. Han er repræsenteret på en lang række museer Europa over”

12 

 

 

1962