Den danske udstilling i New York nu færdig – Press Coverage – 12. oktober 1960. Berlingske Tidne

Af: A. J.

”Metropolitan Museet har ydet udmærket støtte til en harmonisk opbygning af daske kunstskatte. USA er interesserede i at vise Danmark en udstilling af amerikansk kunsttradition”

”Den danske udstilling på Metropolitan of Art, som officielt åbnes af Kongen og Dronningen førstkommende fredag, er nu efter mange maaneders planlægning og forberedelser færdig til at vises frem til det amerikanske publikum. Udstillingen blev i gaar aabnet for en gruppe danske pressefolk, der blev orienteret om dens omfang, indhold og betydning.”

”Professor Johannes Brøndsted, der opholder sig i New York i forbindelse med aabningen, udtrykte sin fulde tilfredshed med opstillingen, der er udført under ledelse af arkitekt Finn Juhl. Udstillingen, sagde professor Brøndsted, giver det bedste og fineste indtryk, man kunne forvente.”

47

 

 

 

1960