DET ER IKKE NOK AT KAARE KLINT TIL KONGE… – Press Coverage – Mandag 8. oktober 1962

”Mig forekommer det selvmodsigende, at møbler i dag skal bestå af planker stillet på kant mod hinanden, at den stund der er flere og bedre indrettede maskiner til hjælp selv for mindre virksomheder til mere komplekse former. Måske gør man sig af arkitektonisk inspirerede grunde til slaver af maskinen i stedt for at realisere at den er et middel, aldrig et mål? Denne type møbler er oprindeligt tegnet mellem ca. 1910 – 1920 af Rietveld og Theo van Dulsburg som et led i den kubistiske tanke i malerier.”

85

 

 

 

1962