Dyre møbler til den danske ambassade – Press Coverage – 9. juli 1960

A.J. IVERSEN (Oldermand for Københavns Snedkerlaug)

”De omtalte liggestole er tegnet af arkitekt Kaare Klint, den mand, der frem for nogen har været med til at skaffe fornyelse i dansk møbelkunst. Jeg vil til slut bringe arkitekt Finn Juhl en tak, fordi han fandt det naturligt, at et af Kaare Klints arbejder blev repræsenteret i den danske ambassade i Washington. Nu kommer der paa grund af politisk taabelighed ingen repræsentation af Kaare Klints arbejder. Det er bittert. Men  dem, Guderne vil ødelægge, slaar de med vanvid”

7

 

 

 

1960