En egyptisk familie – Press Coverage – 9. oktober 1976. Politikens kronik

Af: Finn Juhl

”Paa mange rejser for mit arbejde i mange lande saa jeg andre kulturer og anden kunst, men paa de store museer var der altid en  egyptisk samling, der klart adskilte sig fra de andre. I British Museum fik jeg først indtrykket af trangen til det kolossale gennem de store statuer, men man saa dem inde i høje sale og uden andet at maale dem med end sig selv” citat FJ

”I LOUVRE’s fine samling stod jeg for første gang overfor en velbevaret egyptisk stil med dens karakteristiske sidebillede, hvor en trekant dannes af det lodrette bagben, remmen der holder den skraa ryg, og den vandrette sarg mellem for- og bagben. En fast og enkel konstruktion, som jeg har brugt i en spisestuestol, der originalt nok kaldes egypterstolen. Jeg har ærligt indrømmet hugget konstruktionen ligesom jeg har gugget den rette vinkel og cirkelslaget. Det skal også indrømmes, at jeg har været og er mere betaget af de enkleste og eleganteste møbler fra Egypten end af nogle andre af fortidens møbler. Ikke fordi de er saa gamle og har overlevet mens for eksempel den græske stol kun kendes i gengivelser, men fordi de taler et formsprog, der virker helt nutidigt og frisk paa mig” citat FJ

20

 

 

 

1976