En stol kan gøre en smuk pige smukkere – Press Coverage – fredag 12. marts 1965 B.T.

”Jeg syntes, at kubismen og den moderne kunst også i andre retninger måtte få indflydelse på også hvad vi som arkitekter og møbeltegnere foretog os. Jeg syntes ikke disse engelske møbler passede ind i, hvad vi havde af spirer til en moderne arkitektur. Jeg var betaget af Le Corbusier, som prækede moduler og gyldne snit, men som senere blev hvad jeg kunne kalde en slags Asger Jorn- arkitekt. Der ligger vel en dualisme i enhver arkitekt.” Citat FJ

”Enhver, der skaber noget, er vel så meget egoist, at han ønsker, at det, han skaber, skal identificere sig med skaberen selv om det ikke er noget mål i sig selv. Det væsentlige er, at hvis jeg kan tegne en magelig og pæn stol, som en smuk pige bliver smukkere af at sidde i, så har jeg nået et mål. Ingen brugsting er smuk i sig selv. Den er smuk i brug, når den glæder det menneske som bruger den.” Citat FJ

”Det, jeg har forsøgt, er at tegne møbler og i øvrigt også huse jeg mener er i pagt med de menneskelige og æstetiske kvaliteter jeg synes om – underforstået, at det må være en forudsætning, at de konstruktivt og funktionelt er rigtige.” Citat FJ

38

 

 

 

1965