Finn Juhl-opvisning i ombygget mobilia-hus – Press Coverage – 17. marts 1965

Af Ruth Nörthen

”Finn Juhl har selv sammenstillet og arrangeret ustillingen. Ud over møbler fra 1943 til nu er det tegninger og billeder fra hans øvrige vidtspændende arkitektvirksomhed.”

”I et lille skrift til udstillingen giver Finn Juhl selv nøglen til sin møbel-opfattelse. Han kalder sig en discipel af Kaare Klint, ligesom de andre møbelkunstnere, men erklærer sig samtidig som hans antagonist. Den >>matematiske<< Klint stødte Juhl: ><Hans intentioner anså jeg også som mine, men hans emnevalg forekom mig æstetisk forældet. Hvorfor alle disse engelske-kinesiske møbler, når der var en moderne arkitektur og en moderne kunst, der burde prøve på at mødes?<< Finn Juhl fortsætter: >> Det er så indlysende, at møblet skal kunne bruges, at dersom det ikke kan, har jeg taget alvorligt fejl. For mig er det indlysende, at det også skal have en kunstnerisk kvalitet, som kan gøre det spændende og i pagt med sine omgivelser<<”

92

 

 

 

1965