Konkurrence om moderne Møbler – Press Coverage – 1938

”Som Forberedelse til Snedkerlavets store Udstilling, der i September, skal afholdes paa Charlottenborg, har der været udskrevet en Konkurrence om nye Møbeltyper”

”Arkitekt Finn Juhl fik 400 Kr. paa Forslag til et Nodearkiv”

2

 

 

 

1938