Præmierede Møbeltegninger – Press Coverage – 1937

”Bedømmelsen af de Forslag, der indsendtes til den udskrevne Konkurrence i Forbindelse med Snedkerlaugets Møbel – Udstilling, har nu fundet Sted. Tegningerne udstilles i Teknisk Skoles Festsal i Ahlefeldtsgade”

 

”Arkitekt Finn Juhl: 100 Kr. Godt Skrivebord og et pænt Grammofonskab – de øvrige Møbler mindre gode”

1

 

 

 

1937