Snedkerlaugets Møbelkonkurrence – Press Coverage – 1938

”Arkitekt Finn Juhl fik første Præmie. – Der var indsendt 62 Projekter”

 ”Bedømmelsen er nu afsluttet og alle de indsendte 62 Projekter udstilles i Dag og i Morgen i Teknisk Skoles Festsal, Ahlefeldtsgade 2”

 ”Ved Udnævnelsen blev Arkitekt Fin Juhl tildelt en Præmie paa 400 kr.”

 

3

 

 

 

1938