Vi faa et fint blikfang i USA – Press Coverage – 1960

Af: Hartung –  Nielsen

– Den danske udstilling i New York, som aabnes af Kongen i aften har faaet meget rosende ord med paa vejen af amerikanske og danske eksperter.

”Den voksende forstaaelse for hjemmet og dets betydning er samtidig baggrunden for, at stadig flere amerikanere, der interesserer sig for brugskunst glæder sig til at se udstillingen The Arts of Denmark som Kongen i aften aabner på Meropolitan Museet.”

”Man føler. At der er en naturlig sammengæng mellem de simple redskaber fra oldtiden, guldalderens kunstnermøbler, de markante ting fra for 10 – 15 aar siden, dem der startede brugskunstens opblomstring og nu staar som klassikere, og nutidens industrielle kunst med dens højst forskelligartede, men alligevel beslægtede udtryk.”

”Meningen med The Arts of Denmark er nemlig, hvad ingen vil lægge skjul på, at den skal være med til i Amerika at >>sælge<< Danmark, ikke alene dansk kunsthaandværk og >>industri, men ogsaa dels anden form for kultur, hvad enten den lader sig omsætte i klingende mønt eller og dels og maaske ikke mindst vore mere prosaiske eksportvarer, i første række landbrusprodukter.”

65

 

 

 

1960